Otvoreno prvenstvo RH

u plastišnom maketarstvu

Rijeka, 21. listopad 2006. godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografije snimio Nikola Pentić