"Leonardo 2008"

5. bienalno prvenstvo grada Siska

u plastičnom maketarstvu

31. svibnja 2008.