Airpower 05

Zeltweg, 24. i 25. lipnja 2005.

 

 

I ovaj je puta slikopis podijeljen na dva dijela:

Statički display

Letni program

Pripremio Tomislav Martan