AZ Models 1/48

Supermarine Spitfire PR Mk. XI

 

 

Nitko sretniji od mene kad sam ugledao ovu maketu na maketarskom natjecanju u Mosonmagyarovaru 2007. I cijena od otprilike 25 EUR nije mi se činila pretjeranom, s obzirom da toliko koštaju samo resinski konverzijski setovi za ovu varijantu, dok se ovdje radi o kompletnoj maketi.

 

Maketa:

U kutiji se nalazi stari poznanik ICM Spitfire Mk. VII/VIII/IX, sa svim opcionalnim dijelovima za te tri inačice (postoje pakiranja ICM-ove makete samo sa dijelovima specifičnim za pojedinu inačicu), doduše u malo lošijem odljevku s dosta srha ali bez većih usahlina i sa relativno mutnom kabinom, no radi se o unatoč nekim greškama najtočnijoj maketi Spitfire-a Mk. IX u 1/48.

Ukoliko se odlučite na korekciju ICM-ove makete, u grubim crtama radi se o tome da je spinner propelera mrvicu premalen, a sami krakovi pretanki, što se lako dade riješiti slojem tekućeg kita ili jačim primerom. Nadalje, pokrov motora je problem svih maketa Spitfire-a Mk. IX, no osim ukoliko ne radite nekog od kasnih LF Mk. IX ili Mk. XVI koji imaju povišeni pokrov motora, maketa je zadovoljavajuće točna. U unutrašnjosti kabine po želji zamijenite sjedalo vjernijom kopijom i doradite upravljačku palicu – rukohvat je ovalan a ne četvrtast kao u maketi. I tako dolazimo do treće i posljednje konturne greške. Trup ICM-a iza kabine je malo preuzak (za razliku od npr. Tamiya-inih Spit-ova koji su generalno preširoki odn. predebeli). Ukoliko će vam maketa imati otvorenu kabinu, taj nedostatak neće se ni primjetiti, no ako želite možete nakon što ste zalijepili polutke trupa na repu i trbuhu, na leđima odmah iza stakla kabine ulijepite komadić plastike debljine 0.5 mm i pokitajte nastali procijep. Za dodatni realizam možete malo skratiti noge stajnog trapa, pogotovo ako mislite vaš Spitfire opteretiti bombama ili dodatnim spremnikom goriva, inače će zrakoplov stajati nerealno visoko.

Dodatak ICM-u su konverzijski dijelovi: nova, resinska dublja brada s povećanim spremnikom ulja; resinske ploče bez grba za zatvaranje otvora topova s gornje strane trupa; fotojetkani otvori kamera pod trupom i bočne kamere s lijeve strane trupa; fotojetkani otvori potkrilnih kamera; vakuumski oblikovana PR kabina s zaobljenim vjetrobranom i pokrovom s bočnim kapljama te nove naljepnice za jedan zrakoplov.

I tu počinju problemi.

Naime, svi ti dijelovi nisu dovoljni da se napravi točan PR Mk. XI, a neki su i netočni. A iz same sastavnice, koja je prilično loša i nepotpuna, vidljivo je da i sam proizvođač nije siguran što sve treba izmijeniti na maketi da bi se dobio točan PR Mk. XI.

 

 

 

Pa krenimo redom.

PR Mk. XI postoji u 4 inačice: prvih 16 komada izmijenjeno je u aerodromskim radionicama No. I PRU iz serijskih Mk. IX, imaju mali usisnik zraka ispod nosa i imaju originalni, zaobljeni rep i fiksni repni kotač. Slijedećih 36 je također prerađeno od strane tvrtke Heston Aircraft (uz pomoć Supermarine-a) iz serijskih Mk. IX, i također imaju zaobljeni rep i fiksni repni kotač. Slijedećih 224 komada su tvornički proizvedeni kao PR Mk. XI, i svi osim prvih nekoliko primjeraka imaju novi, špicasti i širi rep i uvlačivi kotač, isti kao na Mk. VIII Spitfire-ima. Posljednjih 211 komada izrađeno je u tropskoj inačici sa dodatnom opremom za preživljavanje.

PR. Mk. XI se od lovačkih Mk. IX razlikuje u nekoliko bitnih točaka, od nosa ka repu:

 

Original

AZ Models maketa

Ocjena

1

Dublja "brada" odn. donja kontura nosa uslijed povećanog spremnika ulja

Resinska brada

+

2

Usisnik zraka može biti kratki kao u ranih Mk. IX ili s Aero-Vee filtrom kakav se viđa na Mk. VIII i kasnim Mk. IX

ICM daje obje opcije

+

3

Tzv. "D" krilo, posebno krilo za foto-izvidničke inačice koje ne sadrži naoružanje već je cijeli napadni rub odn. torzijska kutija ispred ramenjače od korijena do vrha krila jedan veliki spremnik goriva, a s donje strane svakog krila ispred otvora kotača u malom kapljičastom kućištu nalaze se dodatne "booster" pumpe goriva; krilo zadržava normalna, duga Mk. IX krilca

Nažalost je proizvođač predvidio samo ploče kojima se treba zamijeniti grbe iznad topova, svakako nedostaje jasan i točan plan koje linije treba ostaviti a koje pokitati odn. urezati nove da bi se dobilo ispravno D krilo, iako za osnovu možete uzeti ne predetaljne crteže u sastavnici i na poleđini kutije, proizvođač vas nigdje ne upozorava na to; kućišta pumpi goriva nisu dana u maketi

+/-

4

Krilne kamere – neki PR Mk. XI su prerađeni u zrakoplove za izviđanje s srednjih visina i dobili su s donje strane krila po jednu F.24 kameru u asimetričnom kapljičastom kućištu, zakrenutu prema van

Na maketi je dan ravan fotojetkani komad koji u tlocrtu ima ispravan oblik, ali može poslužiti samo kao osnova za izradu trodimenzionalnog, kapljičastog kućišta;

+/-

5

Pokrovi kabina su kod PR Spitfire-a zasebna priča, PR Mk. XI ima zaobljen, neoklopljen PR vjetrobran u kombinaciji s standardnim "balon" pokrovom kabine s Mk. IX, iako SAM Datafile navodi i kabinu s bočnim kapljama ja još nisam vidio fotografiju PR Mk. XI s takvim pokrovom

Na maketi dana nova vakuumski oblikovana kabina s bočnim mjehurima – neprikladna za PR Mk. XI (vidi opasku lijevo), no vjetrobran u kombinaciji s ICM-ovim pokrovom kabine postiže željeni rezultat

+/-

6

U unutrašnjosti kabine postoji nekoliko izmjena, umjesto nišana tu je kutija za upravljanje kamerama, ako i bočna upravljačka kutija s lijeve strane, ispod ručice gasa

Maketa ne sadrži taj detalj

-

7

Neki PR Mk. XI nose i jednu F.24 kameru za bočno snimanje s lijeve strane trupa

Dan je točan fotojetkani poklopac s otvorom za objektiv

+

8

PR Mk. XI na trbuhu ima dva otvora za koso postavljene F.24 ili F.52 kamere (s otklonom 8° od vertikale, prema van), a same kamere su upuštene u trup

Maketa daje fotojetkani dio koji nije točan, osim što osigurava ispravni položaj otvora za kamere; naime, stakla objektiva su upuštena u trup a ne ravna s trupom, i ne radi se o jednom panelu već je svaka rupa zasebna, a oblik panela kakav je dan u nekim crtežima i ovoj maketi je zapravo nastao optičkom varkom - radi se o prilijepljenom komadu gumenog crijeva koji je trebalo štititi objektive kamere od ulja koje se cijedilo trbuhom svakog Spitfire-a

+/-

9

Svi PR Spitfire-i koji imaju kamere u trbuhu imaju s desne strane trupa, iznad stražnje kamere pristupni otvor za kamere u trupu, oblika i dimenzija isti kao i pristupni otvor svih Spitfire-a s lijeve strane trupa

Na maketi nije dan niti je naznačeno da ga treba izraditi, mada je vidljiv na crtežima zrakoplova u sastavnici i na poleđini kutije

-

10

Antena sustava za radio-navođenje nalazi se s donje strane trupa, malo desno i iza stražnje kamere (gledano odozdo)

Na maketi nije dana i ako je nacrtana ne spominje se da je treba posebno izraditi.

-

11

Dekali za jedan zrakoplov

Pogrešne boje oznaka

+/-

 

I što reći na kraju? Česi bi to nazvali "polotovar" ili poluproizvod, i ne bi bili daleko od istine. Ukoliko se odlučite na izradu PR Mk. XI, a ne želite se zamarati s istraživanjem dokumentacije za poboljšavanje ove makete, možda vam je bolje za malo više novaca kupiti Airwaves-ov set SC48100 za konverziju netočnog Hasegawa-inog Mk. IX u PR Mk. X/XI, pa ga prilagoditi za puno točniju ICM-ovu maketu. Iako, ako poželite raditi PR Mk. X, i tu treba malo istražiti jer iako Airwaves ima najbolje upute kako napraviti PR Mk. XI, uključivo i crteže panelnih linija krila te dodatnog servisnog otvora na trupu, ne daje točne upute kako doći do PR Mk. X. No to je priča koju ćemo ispričati neki drugi put…

 

Vedran Kalamiza