F-86F Sabre

Academy No. 1629

Zrakoplov F-86 Sabre (Sablja) proizvod firme North Amarican Aviation, jedan je od najpoznatijih poslijeratnih mlaznih lovaca bombardera sa strelastim krilima. Dizajn zrakoplova preuzet od zarobljene tehničke dokumentacije Njemačkog Luftwaffe-a, krajem Drugog svjetskog rata. Prvi prototip poletio je u listopadu 1947. godine. Pokretao ga je motor General Electric J47-Ge-17B, mogao je postići brzinu oko jednog Mach-a. Serijski se proizvodio u verzijama A, D, E, F, G, H, K, L. Svoje uspješno vatreno krštenje imao je u Korejskom ratu. Dugi niz godina zauzimao je glavno mjesto u zrakoplovstvima mnogih zemalja. Licencno se proizvodio u Australiji, Japanu, Kanadi, Italiji.


Dimenzije:

Raspon krila 11.3 m - 11.92 m
Duljina 11.49 m
Visina 4.5 m

Motor:  

General Electric J47-Ge-33 sa 7,650 lb (3469 kg) potiska

Maksimalna brzina: 

692 mph (1113 km/h) na razini mora
612 mph na 40,000 stopa (984 km/h na 12192 m)

Dijelovi makete su ugravirani. Maketa ima 61 dio raspoređen na četri grane (okvira). Dijelovi su izrađeni u svijetlo sivoj, polukrtoj plastici, osim tri prozirna dijela (vjetrobransko staklo, poklopac kabine, nišan), standardnoj za ovog proizvođača.

Dimenzje makete približno su korektne: 

-raspon krila 11 300 mm - 156,2 (156,94444) mm
-dužina trupa 11 490 mm - 159,3 (158,75) mm
-visina aviona 4 500 mm - 61 (62,5) mm


Pregledavši maketu, možemo reći, da su dijelovi makete korektono napravljeni (izliveni), no neke gravure (paneli) fale.

Trup: Dimenzijski probližno točan (nisu potrebne korekcije dimenzija), potrebno je trup dogravirati i detaljirati (nekoliko sitnih detalja). Najbolje bi bilo uzeti crteže (nacrte) u mjerilu makete ili fotografije i detalje dogravirati po njima.

Vertikalni stabilizator: Napadnu ivicu vertikalnog stabilizatora, trebalo bi smanjiti za 1 mm, po visini vertikalni stabilizator smanjiti za 1,5 mm i dogravirati nekoliko panela.

Horizontalni stabilizator: Dimenzijski točan, potrebno dogravirati par panela.

Krila: Standardna za verziju aviona F- 86 F (krilo sa krutom napadnom ivicom; nema pretkrilca, na 70% raspona, nalazi se aerodinamička “ograda” kojom je postignuta veća brzina i pokretljivost) dimenzijski preširoka za 1 mm. Kut zaobljenosti krila (zadnji dio krila), trebalo bi korigirati. Potrebno dogravirati nekoliko panela.

Unutrašnjost kutija stajnog trapa: Solidne dubine, pojednostavljenih detalja. kao i zračne kočnice.

Pilotska kabina: Solidno je detaljirana (kontrolna ploča, bočne stranice, sjedište). Zamjerka na dio iza pilotske kabine koji je pojednostavljen. Što se tiće ostalih detalja, kod ove makete, oni su solidni.

Sastavnica: Pregledna

Naljepnice: Kvalitetno izrađene (dostatne servisne oznake). Od naljepnica proizvođač nudi dva američka zračna asa iz Korejskog rata:

- F-86 F30 (s/n 52-4641), Capt. Charlec McSwain, 39th FIS/51st FIW, Suwon(K-13), Korea, 1953.
- F-86 F (# 51-12958), Capt. Harold E. Fischer, 39th FIS/51st FIW, Suwon(K-13), Korea, 1953.

 

I na kraju: U usporedbi sa Fujimi-jevom maketom 1/72 (F-20) RF-86 Sabre Wood Packer, Academy-ev Sabre F ima manje detalja (nebitno za verzije makete - zrakoplova); i panelizacija je na strani Fujimi-ja. Academy-eva maketa definitivno nije loša, no Fujimi-jeva je bolje detaljirana. Maketa recenzirana prema crtežima (nacrtima) iz Osprey publikacije KOREAN WAR ACES (R.F. Dorr, J. Lake, W. Thompson) uvečanim za 5% No što je, tu je (maketa na stolu), svaka škola (radoznalost) košta.

Ocjena makete:


Literatura korištena za recenziju:

- Osprey KOREAN WAR ACES (R.F. Dorr, J. Lake, W. Thompson)
- YUVAM Bilten br. 1 (januar-februar 1986.), 2 (mart-april 1986.)
- REPLIC no. 62 (octobre) 1996.
- Internet stranice:

http://members.tripod.com/Hey_Yippee/SabreWings.htm http://www.aircraftresourcecenter.com
http://www.minet.ca/~jmarcp/walk.jet.M,R.htm
http://www.almansur.com/aviation/f86fdetail/