ICM

Messerschmitt Bf-109 E-4


1:72 Scale No. 72132


1934. godine, RLM (Reich Luft Ministerium) je izdao natječaj za brzim jednokrilnim lovačkim zrakoplovom, koji bi trebao koristiti nove invert V-12 motore sa tekućim hlađenjem, koje su razvili Junkers i Daimler-benz. Prvi prototip, Bf-109 V1, je poletio u rujnu 1935. sa britanskim Rolls-Royce Kestrel VI V-12 motorom. Iako prvi dojmovi test-pilota i nisu bili pretjerano optimistični, Willi Messerschmitt i njegov tim su nastavili na radu, te je na kraju Bf-109 prihvaćen od strane RLM-a i postao je glavni lovac Luftwaffe-a. Prva borbena djelovanja su 109-ke doživjele u Španjolskoj, i to je počelo sa slanjem pretproproizvodnih zrakoplova na testiranje Legiji Kondor u prosincu 1936. i siječnju 1937. U međuvremenu je počela proizvodnja Bf-109 B, sa motorom Jumo 210Da i Schwarz dvokrakom elisom i ubrzo su poslani Legiji Kondor u zamijenu za pretproizvodne zrakoplove. Borbeno korištenje je omogučilo mnoga poboljšanja, pa su tako uskoro uslijedile naprednije inačice C i D.

Prva inačica koja je u potpunosti zadovoljila mogućnostima je bila E, koja je napokon dobila poznati motor DB-601. "Emil" je imao mnoga poboljšanja u odnosu na ranije inačice, pa tako i jače naoružanje koje se u konačnici, na E4 inačici, sastojalo od dvije strojnice 7,7mm u nosu, dva topa 20mm u krilima, te još jednim u osovini elise. Postojale su i daljnje inačice "Emila": izviđačke inačice E5, E6 i E9, dalekometni lovac E7, i lovac bombarder E8. "Emili" su podnjeli največi teret Blietzkriega, te gotovo sav teret Bitke za Britaniju, nakon koje su uslijedile i daljnje inačice. Ukupno je proizvedeno oko 4000 "Emila".

 

Maketa:

Ovo je nova maketa ukrajinskog proizvođača, koja je nakon dugotrajnih najava napokon izašla na tržište. Maketa je izljevana u gotovo bijeloj plastici i dolazi na jednoj ramici sa ukupno 54 djela. Tu je još i jedna ramica sa prozirnim djelovima koje čine dva višedjelna pokrova pilotske kabine (od čega se jedan, onaj za E-3 inačicu, ne koristi) i refleksni nišan. Maketa je odlijana lijepo sa nešto viškova kod krila i kormila pravca, te nešto manjaka (usahlina) na krilima, dok su detalji i sitniji djelovi uglavnom čisti.

Trup:

Dimenzijski točan i konturno je točan. Panelizacija trupa je izvedena finim gravurama, koje su točno pozicionirane. Oplata motora je točnog oblika, te je dobro panelizirana zakovice su izvedene na mjestima gdje su najuočljivije (spoj krilo-trup, stabilizator pravca-trup, nosač ispušnih cijevi-trup). Sve "grbe" su na pravim mjestima. Usisnik zraka je dan kao zasebni dio, a u maketi dolaze običan i sa trop filterom (ne koristi se). Nažalost oba imaju usahline. Nadalje, pokrov motora je dan kao zasebni dio, te se unutra skriva bazični motor (konusni blok, kojem nedostaju samo neki detalji i nosači da bi mogao predstavljati motor). U maketi dolaze tri spinera: E-3, E-4 i E-4/Trop. Sva tri su jako lijepa i mogu se iskoristiti za neku drugu maketu, ili za prepravku postojeće. Elisa je u jednom komadu i ima lijepo izrađene nosače krakova.

 

Krila:

Također su dimenzijski i konturno točna. Panelizacija im je također izvedana točno i precizno, sa zakovicama na svim potrebnim mjestima. Grbe za topove i potkrilni hladnjaci su korektno pozicionirani i ispravne su veličine. Flapsovi, eleroni i kormila dubine imaju krasno izrađenu teksturu. Jedini nedostatak na krilima su usahline na gornjoj strani flapsova, kod korijena krila. Upornice stabilizatora dubine su izrađeni malo predebelo i plosnato, pa ih ne bi bilo naodmet zamijeniti.

 

Pilotska kabina:

Unutrašnjost se pilotske kabine sastoji od poda sa ležištem sjedala, sjedala, stražnjeg zida pilotske kabine, pilotske palice, prednjeg zida sa izrađenim pedalama, pilotske table sa pravilno izrađenim instrumentima i prekidačima (!!), refleksnog nišana (prozirni dio), te bočnih stranica kabine koje su izlijane na polovicama trupa. Dana su dva pokrova kabine (rani i kasni), te je onaj predviđen za ovu maketu, kasni, izrađen iz 4 djela: vjetrobransko staklo, dodatna oklopna ploča vjetrobrana, poklopac sa stražnjim djelom pokrova u jednom komadu, te dodatnog pilotskog oklopa. Konturno i panelizacijski je točan, no nije potpuno proziran.

 

Stajni trap:

Izrađen je vrlo precizno i lijepo. Noge glavnog stajnog trapa su prekrasno izrađene sa, također krasno izrađenim poklopcima, koji čak ni nisu pretjerano debeli. Kotači su jednodjelni, ispravnih sudimenzija i imaju krasno (točno) izrađene felge i gume sa prerijetko izrađenim ripnama. Nadalje, tu je i prekrasno izrađena unutrašnjost šahtova glavnog stajnog trapa, i, gle čuda, kotači stvarno idu unutra... Repni kotač je također izrađen u istom stilu: lijepo i točno.

 

Naoružanje:

U maketi je dano jedino streljačko naoružanje, tj. nosne strojnice, čije su cijevi ispravno izlijane (zamaknuto jedna od druge) na pokrov motora; nosni top (spiner s rupom); te topovi u krilima, za koje su cijevi dane posebno i nisu loše izrađene, ali...

 

Sastavnica:

Tiskana je na dva lista malo manja od A4. Na jednom je pregled dijelova i shema sastavljanja, dok su na drugom sheme bojenja i pozicioniranja naljepnica.

 

Naljepnice:

Izrađene na finoj prozirnoj i tankoj foliji, te sadrže kompletne stencile i set križeva za jedan zrakoplov. Čak su i dani kukasti križevi - i to iz po čak 4 djela svaki. Na nekoliko mjesta se može vidjeti mala zamaknutost (amblemi i neki stencili). Iz dobivenih naljepnica možete sastaviti slijedeće zrakoplove:

- Hauptmann hans von Hahn (34 pobjede), Gruppenkommandeur I./JG3, Colombert, kolovoz 1940.
- Oberleutnant Franz von werra (21 pobjeda), Gruppen-Adjutant II./JG3, Samer, kolovoz 1940.

I na kraju :

Maketa, iako ima relativno malo djelova, napravljena je krasno. Točna je i detaljna, te daje izvanrednu bazu za Emila po izuzno povoljnoj ijeni. Viškovi plastike nisu problem jer su na takvim mjestima da ih se lako može ukolniti, ali bi zato manjci (usahline) mogle izazvati podosta poteškoća kod kitanja.

Ocjena:

 

 

Za recenziju korištena literatura:

- Robert Michulec, Messerschmitt Bf-109, Monografia Pt.5
- crteži - A. Granger M.I.S.T.C.
- Internet podaci

Tomislav Martan