Special hobby

1/72 Heinkel P.1078A

Godine 1944. je u Njemačkoj, uslijed nedostataka adekvatnih zrakoplova lovačkog tipa, raspisan hitan natječaj za izradu malog i jeftinog, a opet efektivnog lovačkog zrakoplova sa mlaznim motorom. Na taj je natječaj prijavljen i projekt Heinkelovog konstrukcijskog tima pod radnim nazivom projekt No.1078 A, koji je bio izravan konkurent Messerschmittovom P.1101. Prototip zrakoplova je imao krila sa strijelom od 40°, turbomlazni motor He S011A u sredini trupa s donje strane, te je bio naoružan s dva MK 108 topa od 30 mm. Predviđena brzina zrakoplova na razini mora je bila 980 km/h. Za završna je testiranja odabrana inačica C, no zrakoplov nikad nije ušao u operativnu uporabu. 

Kako je to još jedan od X-projekata Luftwaffe-a u izradi Special hobby-a, neću se baviti “točnošću” izrađene makete (uslijed nedostatne literature, crteža, fotografije, te njihove upitne autentičnosti i točnosti) već ću se ograničiti na kvalitetu izrade same makete, te ponuđenog u kutiji. Naime, maketa je izrađena u “short run” tehnici sa koliko-toliko solidno ugraviranim linijama, “mršavim”interijerom pilotske kabine (osim metala) i šahtova stajnog trapa, te bez motora. Ukupno sadrži 29 dijelova izlijanih na jednoj ramici u sivoj plastici, sa količinom detalja koja bi priličila nekim KP-ovim maketama i izgledom i kvalitetom; vacu-formiranim pokrovom pilotske kabine solidne prozirnosti i ne baš solidne debljine; listićem sa 14 metalnih dijelova, koji daju neke osnovne detalje interijera pilotske kabine (pojasevi, pedale) koji se jedino i koriste, te nekoliko antenica koje su viška. Naljepnice su Propagteam-ove, te je komentar za njih suvišan, a reći ću samo da daju simpatičnu Heifisch varijantu (ajkulini zubi). Sastavnica je solidna, te je iz nje vidljiv položaj svih korištenih dijelova pri sastavljanju (uključujući i položaj nosnog kotača koji nije u sredini). Natpisi su na češkom, engleskom, njemačkom i francuskom, tako da ne bi smjelo biti problema sa objašnjenjima danim u istoj. Boje su dane sa RLM kodom, te su za vanjsko bojenje dane još i s tablicom s Tamiya, Molak, Agama, te Humbrol oznakama u čiju točnost ne bih ulazio. 

 

Sve u svemu, maketa nije ništa posebno, barem ne za cijenu od 18 AUD u NKR Models-u, a ko voli Luftwaffe X-projekte, nek’ izvoli, jer za sada malog Heinkela još ne proizvodi nitko drugi. 

 

Tomislav Martan