Academy

A6M5c Zero Fighter Type 52c


1:72 Scale No. 2176


A6M Rei-sen, tj. Zero, je uvjerljivo najpoznatiji Japanski borbeni zrakoplov 2. Svjetskog rata. Svoju slavu je zaslužio od samog početka rata na Pacifiku svojim tada nevjerojatnim performansama - brzina, dolet, brzina penjanja, pokretljivost, te sposobnost djelovanja sa nosača zrakoplova - koje su bile daleko ispred svih tadašnjih lovačkih zrakoplova na svijetu. Zero je nastao kao Mitsubishi-jev odgovor na specifikacije Carske japanske mornarice za novi "vrhunski" lovački zrakoplov iz 1937. Specifikacije su uručene i Nakajimi, no oni su je odbacili kao nemoguću. Mitsubishi je prionuo projektu pod nazivom 12-Shi, te su u razvoju novog zrakoplova primjenjene mnoge inovacije u svrhu smanjenja mase zrakoplova, kao osnovne zadaće dizajnera i inženjera. Prvi prototip je iz Mitsubishijeve tvornice u Južnoj Nagoyi izašao 16. ožujka 1939., no kako u blizini tvornice nije bilo adekvatne uzletne staze, rastavljen je i prevezen do aerodroma Kagamigahara udaljenog 40-ak kilometara, gdje su tijekom travnja izvedeni prvi letovi. Do rujna 1939. je nedvojbeno dokazano da je projekat ispunio ili nadmašio postavljene zahtjeve Carske japanske mornarice, te je 14. rujna 1939. zrakoplovu dodijeljena službena vojna oznaka: A6M1 Tip 0 palubni lovac. Tip 0 je bilo izvedeno iz japanskog kalendara za 1940. (2600.) godinu, godinu ulaska u operativnu uporabu, što je na japanskom Rei Shiki Sento Ki, odnosno skraćeno Rei-sen. Prvi serijski proizvedeni zrakoplovi su napustili Mitsubishijevu tvornicu u Nagoyi tijekom prosinca 1939. pod službenom oznakom A6M2 Type 0 Model 11. Do kraja rata ih je proizvedeno 10.937 primjeraka.

Tokom rata, Zero je doživio nekoliko važnijih izmjena. ako je pred kraj rata nastala i inačica A6M5c Model 52c, tj. Hei. A6M5 Model 52 je bio pokušaj sustizanja nove generacije Američkih lovaca, a ujedno i pojednostavljivanja proizvodnje. Preuzeta su krila sa Modela 32 (kraća krila), te su im krajevi zaobljeni. Oplata krila je izrađena od težih ploča, kako bi se povećala brzina obrušavanja. Nadalje, zamijenjen je i dotadašnji "prsten" za skupljanje ispušnih plinova sa pojedinačnim ispusima, koji su izlazili iz redizajniranih flapsova oplate motora. Maksimalna brzina mu je povećana na 590 km/h u horizontalnom letu, te na 690 km/h u obrušavanju. Prvi let prototipa Modela 52 je poletio tokom ljeta 1943. i to je bio prvi od oko 6.000 zrakoplova Modela 52. A6M5 Model 52 Hei (A6M5 Model 52c) je bio daljnja dorada osnovnog modela, te je bila posljedica zahtjeva za povećanjem zaštite za pilota i vatrene moći. Te su izmjene napravljene tijekom kasnog ljeta 1944., a obuhvatile su dodatak dvije strojnice od 13mm na krila s vanjske strane do 20 mm topova, te zamijena dvije nosno montirane strojnice od 7,7mm sa jednom od 13mm. Oklop je povećan tako da je iza pilotskog sjedala montirana ploča od 8mm, te iza glave pilota ploča od oklopnog stakla debljine 55mm. Prvi A6M5 Model 52c je poletio u studenom 1944. Posljedica svih tih izmjena je bilo povečanje mase zrakoplova za gotovo 320kg na ionako previše otežan dizajn iz 1938. To je uslijedilo daljnjim gubitkom performansi, tako da je A6M5 Model 52c bio veliko razočaranje, te ih je proizvedeno samo 93 komada.

Maketa:

Ova maketa korejskog proizvođača datira još u 1998. godinu, no meni je šaka dopala tek sad. Maketa je izljevana u sivoj plastici i dolazi na tri ramice sa ukupno 54. Tu je još i jedna ramica sa prozirnim djelovima koje čine pokrov pilotske kabine u tri dijela i refleksni nišan. Maketa je odlijana jako lijepo sa malo viškova kod nekih detalja kao što su cilindri na motoru, kotači, bombe i cijevi naoružanja.

Trup:

Dimenzijski točan, a nedostatak je preblaga zaobljenost kraja pokrova motora iz profila. Panelizacija trupa je pojednostavljena, te su dane samo osnovne uzdužne i samo dvije poprečne linije. Nedostaju zakovice koje inače pokrivaju cijeli trup u pravilnoj mreži, a izrađene su samo na nekim poklopcima. Oplata motora je dobro panelizirana i ima zakovice, koje su ne bi trebale vidjeti.

Krila:

Nedostaje im milimetar u rasponu, te isto toliko u širinu. Točno su zakrivljena (po profilu), a panelizacija je uglavnom točna - nekolicina linija je višak, a nekolicina nedostaje. Kormila dubine imaju potpuno krivu teksturu. Naime, imaju neke čudne uzdužne izbočine koje je najbolje maknuti i ostaviti kormila glatka.

Pilotska kabina:

Unutrašni detalji se sastoje od reljefa rabara na unutarnjoj strani trupa i manjeg dijela prekidača i poluga na bočnim stranama. Nadalje, tu su još pilotsko sjedište kojem nedostaju rupe na naslonu i bočnim stranama, te naravno, pojasevi. Pod je također malo pojednostavljen, a na njemu su i tragovi odušaka na kalupu. Instrumentna tabla je gruba i još k tome ima krivi raspored instrumenata. Oklop iza pilota je također pojednostavljen. Pokrov je napravlje u 3 dijela, tako da se može sastaviti otvoren. Dimenzijski je točan, ali su svi uglovi stakala šiljati, što na Zerou, a i drugim japanskim zrakoplovima nije bio slučaj - svi su imali oble uglove.

Stajni trap:

Izrađen osrednje. Noge glavnog stajnog trapa treba malo suziti na djelu kod kotača. Poklopci su izrađeni kao i cijela maketa, sa izostankom zakovica, a i nedostaje mali poklopac koji se nalazi kod korjena trapa. Repni kotač je potrebno preraditi, jer je previše zakošen prema gore.

Naoružanje:

Upakirane su 4 bombe od 30 kg sa koje imaju netočan profil. Krilni topovi su izrađeni točno, dok su strojnice samo predebeli štapići. Nosno naoružanje je dano krivo, jre je uz strojnicu od 13mm, napravljena i strojnica od 7,7mm (lijeva) koju treba ukloniti (odrezati cijev).

Sastavnica:

Pisana je na korejskom i engleskom. Dostatno je pregledna i prateći je, nečete imati nikakvih poteškoća sa sklapanjem makete, ali sa bojanjem detalja bi mogli imati. Sheme bojenja su loše, jer je navedeno da se zelena namješava, no niti za jednu boju nisu dani kodovi, već samo nazivi.

Naljepnice:

Izrađene na finoj prozirnoj i solidno tankoj folijii, sa zamjerkom pomaknutosti nekih sitnih detalja. Iz dobivenih naljepnica možete sastaviti slijedeće zrakoplove:

- Naval Air Pilot 1/C Tanimizu, 203rd FG. Kagoshima, lipanj 1945.
- 302nd FG. Atsugi, srpanj 1945.

I na kraju :

Maketa je jako lijepo napravljena i lako se sklapa, ali postojeći nedostaci iziskuju dosta vremena kako bi ih se dovelo u red.

Ocjena:

+

 

 

Za recenziju korištena literatura:

- Squadron/signal publications, Aircraft Number 59 - A6M Zero in action
- Famous airplanes of the world No. 56 - Type Zero Carrier Fighter Model 22-63

 

Tomislav Martan